«Η ιατρική μου επιτρέπει να βελτιώνω τον κόσμο και να βοηθάω τους ανθρώπους. Έχω ανθρωπιά στη δουλειά μου και ελπίζω ότι μπορώ να βελτιώσω τον κόσμο.»
Carl A. Hemmershlag

Η κλινική μας στο χάρτη